Zwyrodnienie plamki żółtej (AMD) – Badanie dna oka

Wykonujemy kompleksową i precyzyjną diagnostykę schorzeń siatkówki i naczyniówki. Wykorzystujemy najnowocześniejsze na świecie Funduskamera CX-1. Przy jej użyciu możemy wykonać zdjęcia kolorowe o bardzo wysokiej rozdzielczości, zdjęcia bezczerwienne i w podczerwieni oraz angiografię fluoresceinową i indocyjaninową. Zdjęcia wykonywane są w trzech powiększeniach w zależności od chorobowo zmienionego obszaru siatkówki i naczyniówki, co umożliwia bardzo dokładne prześledzenie krążenia i jego patologii w danym obszarze. Badania te możemy wykonać w przypadku schorzeń przedniego i tylnego odcinka gałki ocznej.

Objawy:

Kiedy oczy są w pełni sprawne – możemy bez trudu czytać, prowadzić samochód, sprawdzić godzinę na zegarku, rozpoznać znajomą twarz. Choroby siatkówki powodują obniżenie sprawności wzroku. Często dotykają ludzi starszych, chorujących na inne schorzenia ogólnoustrojowe.

AMD

Jest to najczęstsza choroba związana z wiekiem. U co czwartego sześćdziesięciolatka rozwija się ta podstępna choroba oczu. Podstępna – bo nie boli, a powoli niszczy wzrok: obraz staje się coraz bardziej wykrzywiony. Tak właśnie zaczyna się zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem. W skrócie to schorzenie nazywane jest przez lekarzy AMD. Często jest utożsamiane przez pacjentów z naturalnym procesem starzenia się organizmu, i z tego powodu większość ludzi po prostu rezygnuje z leczenia.
Pierwszym objawem AMD jest krzywienie się obrazu oraz plama, która pojawia się przed okiem.

AMD występuje w dwóch postaciach:

  • suchej
  • wysiękowej

Do diagnostyki służą nam: stereoskopowe badanie dna oka, angiografia fluoresceinowa i indocyjaninowa. Pacjenci z początkowymi zmianami na dnie oczu, lub taką chorobą w rodzinie powinni systematycznie ( raz w tygodniu) wykonywać test Amslera, a raz na dwa – trzy miesiące wykonywać badanie PHP, które dokumentuje nam obecność krzywienia i pozwala monitorować wpływ zmian na dnie oczu na jakość widzenia.

Degeneracje obwodu siatkówki:

Są to zmiany, których nie możemy sami zauważyć, gdyż znajdują się w obwodowej części siatkówki tzn. takiej, której nie wykorzystujemy do widzenia, stanowiącej przedłużenie najważniejszej, centralnej części. Czasami objawami są nagle pojawiające się tzw. błyski w oku (nie są one związane z żadnym źródłem światła) i czarne punkty w polu widzenia, zdarza się, że widzimy pływające „muszki” lub siatkę przed okiem. Częściej to schorzenie występuje u osób, które mają wadę wzroku (krótkowzroczność, nadwzroczność, astygmatyzm). Zmiany te prowadzą do odwarstwienia siatkówki, które leczy się operacyjnie. Dlatego najlepiej zabezpieczyć taki stan fotokoagulacjami laserowymi, zanim się pogorszy i  doprowadzi do odwarstwienia siatkówki.

Retinopatia cukrzycowa:

Jest ocznym powikłaniem cukrzycy. Jeśli cukrzyca jest prawidłowo leczona, tzn. nie ma znacznych wahań poziomu glukozy we krwi w ciągu doby, to retinopatia najczęściej pojawia się później i rozwija się wolniej. Pojawienie się zmian cukrzycowych na dnie oczu jest niestety nieuniknione, dlatego bardzo ważne jest by chory na cukrzycę badał oczy nie rzadziej niż co pół roku. W szczególności ważne jest badanie dna oka. Do oceny zaawansowania zmian w siatkówce służy nam angiografia fluoresceinowa. Na podstawie tego badania znajdujemy wskazania do wykonania fotokoagulacji laserowych, które są jak do tej pory jedyną metodą leczenia retinopatii cukrzycowej.

Zakrzep żył siatkówki:

Czynnikami zwiększającymi ryzyko zakrzepu są: palenie papierosów, picie dużych ilości kawy, stres, nie leczone nadciśnienie tętnicze a także stosowanie antykoncepcji hormonalnej. Wszystkie te czynniki dotyczą coraz większej liczby ludzi, zwłaszcza młodych, aktywnych. Podstawowym objawem zakrzepu jest nagła utrata widzenia. Od szybkiego wdrożenia leczenia zależy ostateczna ostrość wzroku.

Centralna Retinopatia Surowicza (CRS):

Dotyka głównie ludzi młodych i impulsywnych. Jej objawem jest nagłe pojawienie się szarej plamy w polu widzenia a także deformacja obrazu.

Leczenie:

W leczeniu schorzeń siatkówki często korzystamy z laseroterapii. W przypadku schorzeń oczu, które są powikłaniem chorób ogólnych (cukrzycy, nadciśnienia) pacjent powinien leczyć przede wszystkim przyczynę problemów ze wzrokiem.

Zalecamy także właściwą dietę: minimum dwa razy w tygodniu ryby oraz warzywa i owoce. Rezygnację z palenia papierosów!

W AMD laseroterapię stosujemy – gdy rozwija się postać wysiękowa: pod siatkówką rozrastają się naczynia patologiczne, musimy ograniczyć ich rozrastanie i destrukcję widzenia. Ważne jest wtedy jak najszybsze rozpoczęcie leczenia, dlatego nie należy lekceważyć żadnych objawów, które nas niepokoją. Leczenie trzeba powtarzać systematycznie w zależności od metody co 4 – 14 tygodni.

Iniekcje doszklistkowe w przypadku mokrej postaci AMD