Chirurgia jaskry

Wcześnie wykrywanie i monitorowanie jaskry. W diagnostyce wykorzystywany jest specjalistyczny sprzęt jak SOCT Copernicus HR dzięki któremu możliwe jest dokładnie zbadanie tarczy nerwu wzrokowego, Pachymetr PacScan 300P sonomed USA umożliwiający określenie grubości rogówki, Tonometr Elektroniczny TONO-PEN AVIA Reichert oraz TONOMETR APLANACYJNY 7CR REICHERT do mierzenia ciśnienia wewnątrzgałkowego, Perymetr komputerowy FREY AP-300 do badania pola widzenia. W terapii wykorzystane są odpowiednie krople i wykonywanie zabiegów laserowych.

Operacja jaskry metodą trabekulektomii.Mimo coraz to nowych metod operacyjnego i laserowego leczenia jaskry trabekulektomia wciąż uznawana jest za „złoty środek”. Zabieg polega na wytworzeniu nowej drogi odpływu cieczy wodnistej z oka, a co za tym idzie obniżeniu ciśnienia wewnątrz gałkowego, co stanowi cel każdej operacji przeciwjaskrowej. Zabieg ten wiąże się z wytworzeniem niewielkiego uniesienia na gałce ocznej pod powieką górną (poduszka filtracyjna) i trójkątnego wycięcia tęczówki przy jej nasadzie (irydektomii przypodstawnej).